Category Archives: انواع شارژ

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز

فروش و شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در کلیه مناطق تهران

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در شرق تهران

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در غرب تهران

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در شمال تهران

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در جنوب تهران

دفتر شرق تهران : 77822307   دفتر غرب تهران : 44274812   همراه : 09127606915


شارژ کپسول آتش نشانی co2

شارژ کپسول آتش نشانی co2

شارژ کپسول آتش نشانی co2

شارژ کپسول آتش نشانی co2 (دی اکسید کربن)

شارژ کپسول آتش نشانی co2 (دی اکسید کربن) توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و براساس استاندارد های روز می باشد.

این شرکت قبل از هرگونه شارژ اقدام به تست کلیه کپسول ها مینماید.

یکی از ویژگی های خوب کپسول آتش نشانی co2 این است که در هنگام خاموش کردن آتش فضا را کثیف نمیکند و اثری از خود بر جای نمیگذارد و این ویژگی سبب شده تا بیشتر این نوع کپسول مورد استفاده قرار گیرد.

دفتر شرق تهران : 77822307   دفتر غرب تهران : 44274812   همراه : 09127606915


شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز

 شارژ خاموش کننده پودر و گاز

این نوع خاموش کننده‌ها خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. الف) کارتریج داخل ب) کارتریج بیرون

کارتریج داخل

عامل فشار در این نوع خاموش کننده‌ها گاز CO۲ می‌باشد که در داخل یک سیلندر کوچک قرار دارد که این سیلندر زیر درپوش و در داخل سیلندر خاموش کننده قرار گرفته است، در موقع استفاده با فشار اهرم راه خروج گاز از داخل کارتریج باز و گاز، محتویات داخل سیلندر را تحت فشار قرار داده و به بیرون می راند.

کارتریج بیرون

کارتریج‌هایی که در خارج بدنه قرار می‌گیرند دارای سوپاپ عملکرد بوده و گاز کارتریج آز آن در صورت لزوم تخلیه می‌شود. در خاموش کننده‌های پودری کارتریج دار چنانچه به هر صورت گاز وارد سیلندر شد و مقدار کمی از پودر آن مصرف گردید نمی‌توان برای استفاده بعدی به آن اطمینان کرد؛ بنابراین باید گاز داخل سیلندر را تخلیه و سپس درپوش را باز کرده و کارتریج آن را تعویض کنید. جهت تخلیه گاز از درون سیلندر کافی است خاموش کننده را سر و ته نموده و اهرم آن را فشار دهید تا تمام گاز خارج گردد.

دفتر شرق تهران : 77822307   دفتر غرب تهران : 44274812   همراه : 09127606915