ویژگی خدمات

محصولات با کیفیت

فروش بهترین و برترین نوع کپسول آتش نشانی

پاسخگویی 24 ساعته

خط ویژه برای پاسخگویی 24 ساعته 09127606915

قیمت های رقابتی

قیمت های کاملا رقابتی در مقایسه با سایر همکاران

نمونه پروژه ها

خدمات

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در کن

شرکت ایمن حریق در محله کن غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در حصارک

شرکت ایمن حریق در محله حصارک غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در شهرک آپادانا

شرکت ایمن حریق در محله شهرک آپادانا غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در باقرخان

شرکت ایمن حریق در محله باقرخان غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در ستارخان

شرکت ایمن حریق در محله ستارخان غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در آزادی

شرکت ایمن حریق در محله آزادی غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در فردوس

شرکت ایمن حریق در محله فردوس غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در چیتگر

شرکت ایمن حریق در محله چیتگر غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در شهران

شرکت ایمن حریق در محله شهران غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در طرشت

شرکت ایمن حریق در محله طرشت غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در آریا شهر

شرکت ایمن حریق در محله آریا شهر غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در تهرانسر

شرکت ایمن حریق در محله تهرانسر غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در شاهین

شرکت ایمن حریق در محله شاهین غرب تهران از جمله شاهین شمالی و شاهین جنوبی خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در جنت آباد

شرکت ایمن حریق در محله جنت آباد غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در مرزداران

شرکت ایمن حریق در محله مرزداران غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در بلوار عدل

شرکت ایمن حریق در محله بلوار عدل غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در بلوار همیلا

شرکت ایمن حریق در محله بلوار همیلا غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در سیمون بولیوار

شرکت ایمن حریق در محله سیمون بولیوار غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در چهار دیواری

شرکت ایمن حریق در محله چهار دیواری غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در شهرک نفت

شرکت ایمن حریق در محله شهرک نفت غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در باغ فیض

شرکت ایمن حریق در محله باغ فیض غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در آیت الله کاشانی

شرکت ایمن حریق در محله آیت الله کاشانی غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در مخبری

شرکت ایمن حریق در محله مخبری غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در ستاری

شرکت ایمن حریق در محله ستاری غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در شهرک غرب

شرکت ایمن حریق در محله شهرک غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در دهکده المپیک

شرکت ایمن حریق در محله دهکده المپیک غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در شهر زیبا

شرکت ایمن حریق در محله شهر زیبا غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در پونک

شرکت ایمن حریق در محله پونک غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در شهرک اکباتان

شرکت ایمن حریق در محله شهرک اکباتان غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در گیشا

شرکت ایمن حریق در محله گیشا غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

شارژ و فروش کپسول آتش نشانی در صادقیه

شرکت ایمن حریق در محله صادقیه غرب تهران خدمات فروش و شارژ کپسول آتش نشانی را به مشتریان گرامی ارائه میکند. دفتر غرب تهران : 44274812 همراه : 09127606915

ادامه

انواع کپسول های آتش نشانی

انواع کپسول های آتش نشانی یا خاموش کننده ها: کپسول آتش نشانی آب و گاز کپسول آتش نشانی پودر و گاز کپسول آتش نشانی co2 کپسول آتش نشانی حاوی ترکیبات هالوژنه کپسول آتش نشانی حاوی کف کپسول آتش نشانی آب و گاز ظرفیت آبی خاموش کننده های آب تحت فشار دستی و چرخدار در اوزان

ادامه

آشنایی با گروه بندی آتش سوزی

برای سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی، حریق ها را بر حسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم بندی میکنند. مطابق استاندارد ملی به شماره 7756 گروه بندی آتش سوزی را براساس ماهیت ماده سوختنی، تعریف می نماید. در نتیجه این استاندارد شامل گروه خاصی از آتش سوزی با خطرات ناشی از

ادامه

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز فروش و شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در کلیه مناطق تهران شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در شرق تهران شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در غرب تهران شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز در شمال تهران شارژ کپسول آتش نشانی آب

ادامه

کپسول آتش نشانی خودرو

کپسول آتش نشانی خودرو کپسول آتش نشانی خودرو دارای خصوصیات زیر می باشد: در اندازه های 1 کیلویی و 2 کیلویی می باشد. متناسب با خودرو می باشد. دارای قابلیت شارژ مجدد پس از استفاده می باشد. بهترین جنس موجود در بازار می باشد. طبق استاندارد بین المللی کلیه اتومبیل های سواری و سنگین ملزم

ادامه

شارژ کپسول آتش نشانی co2

شارژ کپسول آتش نشانی co2 (دی اکسید کربن) شارژ کپسول آتش نشانی co2 (دی اکسید کربن) توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و براساس استاندارد های روز می باشد. این شرکت قبل از هرگونه شارژ اقدام به تست کلیه کپسول ها مینماید. یکی از ویژگی های خوب کپسول آتش نشانی co2 این است که در هنگام

ادامه

شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز

شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز  شارژ خاموش کننده پودر و گاز این نوع خاموش کننده‌ها خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. الف) کارتریج داخل ب) کارتریج بیرون کارتریج داخل عامل فشار در این نوع خاموش کننده‌ها گاز CO۲ می‌باشد که در داخل یک سیلندر کوچک قرار دارد که این سیلندر زیر درپوش و

ادامه

شارژ کپسول آتش نشانی

شارژ کپسول آتش نشانی در تهران شارژ کپسول آتش نشانی از قبیل co2 ، پودر و گاز و آب و گاز در تمام مناطق تهران شرکت ایمن حریق دارای دستگاه های تمام اتوماتیک برای شارژ کپسول پودر و گاز و کپسول Co2 می باشد. کلیه کپسول های شارژ شده توسط شرکت دارای 1 سال گارانتی از

ادامه

فروش کپسول آتش نشانی

فروش کپسول آتش نشانی فروش کپسول آتش نشانی با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت ( فروش کپسول آتش نشانی مورد تایید سازمان آتش نشانی و اداره اماکن و اتحادیه ها ) * ارائه کلیه خدمات فروش و شارژ انواع کپسول های آتشنشانی * فروش ویژه انواع کپسول آتشنشانی به قیمت درب کارخانه * بالاترین

ادامه

کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی  کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی شرکت ایمن حریق مجهز به : دستگاه های پودرکش و پودر پرکن بهترین دستگاه های تست بدنه در ابعاد مختلف دارای پودر های درجه 1 موجود در بازار برای پر کردن کپسول ها کارگاه ایمن حریق بزرگترین کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی در شرق تهران

ادامه

شارژ کپسول آتش نشانی در شرق تهران

شارژ کپسول شرق تهران ساکنین محترم شرق تهران شرکت ایمن حریق در راستای فروش و شارژ کپسول آتش نشانی و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق در شرق تهران گامی موثر در جهت رضایت مندی و افزایش اطمینان و راحتی مشتریان خود انجام داده است. فروش و شارژ کلیه کپسول های آتش نشانی در شرق تهرانتجهیزات آتش نشانی

ادامه

شارژ کپسول آتش نشانی در غرب تهران

شارژ کپسول غرب تهران ساکنین محترم غرب تهران شرکت ایمن حریق در راستای فروش و شارژ کپسول های آتش نشانی و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق در غرب تهران گامی موثر در جهت رضایت مندی و افزایش اطمینان و راحتی مشتریان خود انجام داده است. فروش و شارژ انواع کپسول های آتش نشانی در غرب

ادامه

شارژ کپسول آتش نشانی در شمال تهران

شارژ کپسول شمال تهران ساکنین محترم شمال تهران شرکت ایمن حریق در راستای فروش و شارژ کپسول های آتش نشانی و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق در شمال تهران گامی موثر در جهت رضایت مندی و افزایش اطمینان و راحتی مشتریان خود انجام داده است. فروش و شارژ انواع کپسول های آتش نشانی در غرب

ادامه

شارژ کپسول آتش نشانی در جنوب تهران

شارژ کپسول جنوب تهران ساکنین محترم جنوب تهران شرکت ایمن حریق در راستای فروش و شارژ کپسول های آتش نشانی و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق در جنوب تهران گامی موثر در جهت رضایت مندی و افزایش اطمینان و راحتی مشتریان خود انجام داده است. فروش و شارژ کپسول آتش نشانی در جنوب تهران با

ادامه

بزرگترین مرکز فروش ، شارژ و تست بدنه کپسول آتش نشانی در شرق تهران