Category Archives: مقالات

 • -

انواع کپسول های آتش نشانی

Category : مقالات

انواع کپسول های آتش نشانی یا خاموش کننده ها:

 1. کپسول آتش نشانی آب و گاز
 2. کپسول آتش نشانی پودر و گاز
 3. کپسول آتش نشانی co2
 4. کپسول آتش نشانی حاوی ترکیبات هالوژنه
 5. کپسول آتش نشانی حاوی کف

کپسول آتش نشانی آب و گاز

کپسول آتش نشانی آب و گاز

کپسول آتش نشانی آب و گاز

 1. ظرفیت آبی خاموش کننده های آب تحت فشار دستی و چرخدار در اوزان 50 و 10 و 6 لیتری
 2. آب مورد استفاده در سیلندرها باید کاملاً تمیز باشد.
 3. از خاموش کننده آب و گاز فقط باید جهت اطفاء حریق های ناشی از مواد جامد قابل اشتغال با درجه خطر معمولی استفاده نمود.
 4. خاموش کننده های آب و گاز تحت فشار دائم معمولاً به کمک گاز ازت با فشار 14 بار تحت فشار قرار می گیرند.
 5. وجود یک نمایشگر (مانومتر) فشار بر روی شیر خاموش کننده ضروری است.
 6. وزن سیلندرهای آب تحت فشار با کلیه متعلقات بر اساس هر کارخانه تولید کننده متفاوت است.
 7. بر اساس استاندارد NFPA حداقل زمان تخلیه آب داخل خاموش کننده 10 ثانیه و حداکثر 60 ثانیه باید باشد.
 8. میزان پرتاب آب داخل خاموش کننده بین 9/2 الی 12.2 متر باشد.
 9. جریان پاشش آب توسط شیر خاموش کننده تحت کنترل بوده و می توان به هر میزان از آب جهت اطفاء حریق استفاده نمود.
 10. جنس بدنه سیلندر معمولاً از جنس فولاد ضد زنگ است. (استیل)
 11. خاموش کننده های آب تحت فشار نباید در محیطی با درجه حرارت کمتر از 4 درجه سانتی گراد نصب شود.
 12. در صورت استفاده از خاموش کننده های آب تحت فشار در محیط های با درجه حرارت کمتر از 4 درجه سانتی گراد ضروری است در داخل سیلندر از مواد ضد یخ استفاده گردد.
 13. در صورت استفاده از خاموش کننده های آب تحت فشار، بلافاصله باید نسبت به شارژ مجدد و نصب آن در محل مربوط اقدام گردد.

کپسول آتش نشانی پودر و گاز

کپسول آتش نشانی پودر و گاز

کپسول آتش نشانی پودر و گاز

خاموش کننده های پودری با توجه به عامل فشار در تخلیه پودر در دو نوع مختلف ساخته می شود:

الف) خاموش کننده های پودر و گاز سیلندر بغل و یا داخل

ب) خاموش کننده های تحت فشار (درجه دار)

 • در خاموش کننده های تحت فشار )درجه دار( بخشی از سیلندر حاوی پودر و بخش دیگر آن که عامل فشار محسوب می شود نیتروژن با خلوص 99/999
 • خاموش کننده های پودر و گاز معمولاً در سه مدل ساخته می شوند که عبارتند از: خاموش کننده پودر و گاز با کارتریج (عامل فشار سیلندر داخل) ، خاموش کننده پودر و گاز با کارتریج (عامل فشار سیلندر بغل) و خاموش کننده پودر و گاز تحت فشار (درجه دار)
 • در خاموش کننده های آتش نشانی پودری با عامل فشار سیلندر داخل و بغل معمولاً از گاز co2 و در خاموش کننده های تحت فشار گاز نیتروژن (ازت) استفاده می گردد.
 • در خاموش کننده های آتش نشانی پودری با عامل فشار سیلندر بغل و سیلندر داخل مربوطه حاوی گاز دی اکسید
  کربن می باشد که در زمان استفاده کردن پودر داخل سیلندر را تحت فشار قرار می دهد.
 • خاموش کننده های پودری دستی در اوزان 1 تا 12 کیلوگرمی تهیه شده و به کمک دست جابجا می شوند.
 • خاموش کننده های پودری چرخ دار معمولاً در اوزان 25 تا 250 کیلوگرمی تهیه و بصورت چرخدار حمل می گردند.
 • زمان تخلیه خاموش کننده های دستی 8 تا 25 ثانیه باید باشد.
 • زمان تخلیه خاموش کننده های پودری چرخدار حداکثر 105 ثانیه باید باشد.
 • طول پرتاب برای خاموش کننده های دستی 1/5 تا 6/1 متر باید باشد.
 • طول پرتاب برای خاموش کننده های چرخدار 13/7 متر باید باشد.

کپسول آتش نشانی co2

کپسول آتش نشانی co2

کپسول آتش نشانی co2

 1. خاموش کننده دستی در ظرفیت 2 تا حداکثر 6 کیلوگرم گاز co2 تولید می گردند.
 2. خاموش کننده چرخدا در ظرفیت های 10 تا 30 کیلوگرم گاز co2 تولید می شوند.
 3. گاز دی اکسید کربن داخل سیلندرها بصورت مایع تحت فشار 808.5 psi یا (55 بار) قرار دارد.
 4. زمان تخلیه گاز دی اکسید کربن از خاموش کننده بین 8 تا حداکثر 30 ثانیه باید باشد.
 5. طول پرتاب گاز دی اکسید کربن بین 1 تا حداکثر 2/4 متر باید باشد.

کپسول آتش نشانی حاوی ترکیبات هالوژنه

کپسول آتش نشانی هالوژنه

کپسول آتش نشانی هالوژنه

 1. خاموش کننده های هالوژنه دو گروه هالون ها و هالو کربن ها را در بر می گیرند.
 2. بدلیل تأثیرات منفی بر روی لایه اوزون خرید و فروش، استفاده، جابجایی و شارژ هالون ها ممنوع می باشد.
 3. از هالو کربنها می توان در خاموش کننده ها استفاده نمود. (fm 200 , fe25 , fe36)
 4. خاموش کننده های حاوی ترکیبات هالوکربن برای اطفاء حریق گروه A,B,C بکار می روند.
 5. از گاز نیتروژن بعنوان عامل فشار در خاموش کننده های هالوکربنی استفاده می شود.
 6. خاموش کننده های هالوکربنی در اوزان مختلف از 630 گرم تا 68 کیلوگرم تولید می شود.
 7. زمان تخلیه گاز هالوکربنی متناسب با وزن خاموش کننده از 9 تا 38 ثانیه می باشد.
 8. طول پرتاب گاز خاموش کننده متناسب با وزن آن از 1/8 تا 10/7 متر می باشد.

کپسول آتش نشانی حاوی کف

کپسول آتش نشانی فوم

کپسول آتش نشانی فوم

 1. خاموش کننده های حاوی کف در دو مدل خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مکانیکی ساخته و تولید میشوند.
 2. در نوع کف شیمیایی ترکیب سولفات آلومینیوم با غلظت 13 درصد و بی کربنات سدیم با غلظت 8 درصد و ماده تثبیت کننده کف به مقدار 75 درصد حجم سیلندر پر می شوند.
 3. در نوع کف مکانیکی یا کف هوایی در مدل های بالن داخل و تحت فشار دایم به کمک گاز co2 و ازت تحت فشار با فشار 14 بار قرار دارد.
 4. طول پرتاب کف در خاموش کننده حاوی کف دستی حداکثر 7 متر باید باشد.
 5. زمان تخلیه بین حداقل 60 تا حداکثر 120 ثانیه باید باشد.
 6. مایع کف را باید به اندازه 3 و 6 درصد وزن اسمی سیلندر پر گردد.
 7. غلظت کف 3 و 6 درصد بکار گرفته شود.
 8. خاموش کننده های حاوی کف معمولاً در ظرفیت های 6 و 10 لیتری بصورت دستی و در ظرفیت های 25 و 50 لیتری بصورت چرخدار تولید می گردند.
 9. حداکثر طول پرتاب خاموش کننده های چرخدار حاوی کف 15/2 متر و زمان تخلیه 3 دقیقه باید باشد.

 

ایمن حریق

فروش کپسول آتش نشانی | شارژ کپسول آتش نشانی

77822307 – 09127606915


آشنایی با گروه بندی آتش سوزی

Category : مقالات

گروه بندی آتش سوزی

گروه بندی آتش سوزی

برای سهولت در پیشگیری و کنترل آتش سوزی، حریق ها را بر حسب ماهیت مواد سوختنی به دسته های مختلفی تقسیم بندی میکنند. مطابق استاندارد ملی به شماره 7756 گروه بندی آتش سوزی را براساس ماهیت ماده سوختنی، تعریف می نماید. در نتیجه این استاندارد شامل گروه خاصی از آتش سوزی با خطرات ناشی از الکتریسیته ارتباط دارد، نمی شود.

گروه های آتش سوزی

گروه های آتش سوزی

گروه A: آتش سوزی مربوط به مواد جامدی که معمولا دارای ساختار آلی هستند و آتش سوزی در آنها معمولا به همراه تشکیل مواد جامد گداخته رخ می دهد.

آتش سوزی های مربوط به مایعات و جامدات قابل مایع شدن :B گروه

آتش سوزی مربوط به گازها :C گروه

گروه D: آتش سوزی های مربوط به فلزات

ایمن حریق

فروش کپسول آتش نشانی | شارژ کپسول آتش نشانی

77822307 – 09127606915