کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی

 کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی شرکت ایمن حریق مجهز به :

  1. دستگاه های پودرکش و پودر پرکن
  2. بهترین دستگاه های تست بدنه در ابعاد مختلف
  3. دارای پودر های درجه 1 موجود در بازار برای پر کردن کپسول ها

کارگاه ایمن حریق بزرگترین کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی در شرق تهران می باشد.

در کارگاه شارژ کپسول آتش نشانی فعالیت های زیر صورت میگیرد:

  1. شارژ کپسول آتش نشانی پودر و گاز
  2. شارژ کپسول آتش نشانی co2
  3. شارژ کپسول آتش نشانی آب و گاز
  4. شارژ کپسول آتش نشانی خودرو
  5. تست بدنه کلیه کپسول ها

دفتر شرق تهران : 77822307   دفتر غرب تهران : 44274812   همراه : 09127606915