شارژ کپسول آتش نشانی co2

شارژ کپسول آتش نشانی co2

شارژ کپسول آتش نشانی co2

شارژ کپسول آتش نشانی co2

شارژ کپسول آتش نشانی co2 (دی اکسید کربن)

شارژ کپسول آتش نشانی co2 (دی اکسید کربن) توسط دستگاه های تمام اتوماتیک و براساس استاندارد های روز می باشد.

این شرکت قبل از هرگونه شارژ اقدام به تست کلیه کپسول ها مینماید.

یکی از ویژگی های خوب کپسول آتش نشانی co2 این است که در هنگام خاموش کردن آتش فضا را کثیف نمیکند و اثری از خود بر جای نمیگذارد و این ویژگی سبب شده تا بیشتر این نوع کپسول مورد استفاده قرار گیرد.

دفتر شرق تهران : 77822307   دفتر غرب تهران : 44274812   همراه : 09127606915